GS12170 4K HDMI / SDI Bridge

GS12170 4K HDMI Bridge ASIC working in three modes – HDMI to SDI, SDI to HDMI, SDI to SDI (gearbox)
SKU: GS12170 Category: Brand: